Herd Bulls

Baldridge Titan AAA Reg #17821946
HF Alcatraz 60F Canada Reg # 2043806
Barstow Cash AAA Reg #17145326
Sitz Resilient AAA Reg # 19057457
Connealy Black Granite AAA Reg # 17028963
Connealy King Air Reg: AAA #19468964

Our Herd and Family